موضوع: "یار مهربان"

معرفی کتاب مهارت های زندگی از دیدگاه اسلام

کتاب آشنایی با مهارت های زندگی از دیدگاه اسلام ؛ نویسنده آن مسعود شكوهي و ناشر آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی می باشد .
موضوع :
مهارت هاي زندگي ، راه و رسم زندگي ، مهارت هاي زندگي– جنبه هاي مذهبي– اسلام

صفحات: 1· 2