آرشیو برای: "اسفند 1399"

بیانات رهبری: ازدواج؛ ناموس طبیعت، دستور شریعت

اشاره اینک لحظه‌ی پر شکوه یک پیوند آسمانی از راه رسیده است.    دو رهرو جوان می خواهند بر اساس خواست و رضای خداوند، دست در دست هم، راه زندگی را به سوی هدف والای آن سیر کنند.    راستی! این چه میثاق عمیق و مهمی است!    طبع و غریزه، «زوج» می خواهد. روان پر… بیشتر »