آرشیو برای: "شهریور 1398"

مطالعه ی نقش های تربیتی - اخلاقی زنان در واقعه عاشورا

برخلاف‌ تصوّر مألوف‌ جامعه، حادثه ی‌ كربلا يك‌ جريان‌ حماسي‌ و عرفاني‌ ويژة‌ مردان‌ نيست‌، بلكه‌ نقش‌ بانوان‌ در اين‌ راستا چنان‌مشهود است‌ كه‌ با اطمینان مي‌توان‌ گفت‌: اگر از خود گذشتگي‌ هاي‌بانوان‌ نبود، هرگز خون‌ امام‌ حسين‌ (ع) در مجراي‌صحيحي‌ كه‌… بیشتر »